Author Archives: beerder

Lasek uitgelegd

De afkorting Lasek staat voor Laser Assisted Sub Epithelial Keratomileusis. Bij Lasek wordt er een flapje gemaakt van epitheelcellen. Lasek is een verbeterde en door ontwikkelde versie van de PRK laser methode

Ogen laseren met LASEK:

De bovenste laag cellen van het hoornvlies, het epitheel wordt van het oog losgeweekt met een alcohol oplossing. Nadat het epitheel is verwwijderd wordt met een laser de gewenste aanpassing aan het hoornvlies  gelaserd. .Na de behandeling wordt het epitheel welkom teruggeplaatst. Hierna wordt het hoornvlies ter bescherming tijdelijk met een zachte contactlens afgedekt

Het voordeel van het ogen laseren met lasek:

Personen met een dun hoorvlies komen niet voor elke behandeling in aanmerking. Lasek is een van de behandelingen die wel toegepast kan worden bij personen met een dun hoornvlies. Een gemiddeld hoornvlies is 550 micron dik. Voor de lasik-behandeling moet er minstens 260 micron overblijven nadat de flap verwijderd is.

Het resultaat van de LASEK ooglaser methode:

De Lasek methode komt qua resultaten in de buurt van de resultaten van Lasik zij het dat het bereiken van het beoogde eindresultaat iets langer duurt. Binnen een week is ongeveer een 4/5 van het voorgenomen resultaat behaalt. Het volledige resultaat is meestal na een aantal weken bereikt.

De meeste patiënten die een Lasek oog laser behandeling ondergaan hebben de volgende dag alweer enigzins zicht. Er kan echter nog sprake zijn van een troebel zicht gedurende 7 à 10 dagen gemiddeld. Een groot voordeel vna Lasek ten opzichte van PRK is, is dat er na de behandeling veel minder pijn ervaren wordt.

De ooglaser methode Epi-Lasik

EPI-lasik is een veilige methode waarmee bijna alle ogen gelaserd kunnen worden. EPI Lasik combineert de bekende LASEK en LASIK behandelingen. Epi-Lasik combineert vooral de voordelen van beide technieken, de wond wordt beschermd met lichaamseigen weefsel (epitheel), waardoor enkele nadelige effecten van lasek worden verminderd.

De techniek Epi-Lasik

Voordat begonnen wordt met de Epi-Lasik behandeling wordt het oog eerst verdoofd. Hierdoor is de behandeling op dat moment pijnloos. Vervolgens wordt het toplaagje van het hoornvlies los gesneden. Dit flapje van het epitheel wordt omgeklapt waarna het oog met een laser in de juiste vorm wordt gelaserd. Na het verwijderen van het overtollige weefsel wordt het flapje weer terug geplakt. Hierdoor wordt het gelaserde gedeelte van het oog beschermd. Vervolgens wordt het epitheel flapje beschermt met een zachte contactlens.

Conductieve Keratoplastie

De Conductieve Keratoplastie (CK) behandeling is een methode waarbij niet gesneden hoeft te worden in het oog. Ook wordt er geen weefsel verwijderd. Het behandeling vindt plaats met een apparaat op basis van radiogolven. Conductieve Keratoplastie is een nagenoeg pijnloze behandeling. Op de dag van behandeling kan sprake zijn van wat irritatie, dit is de volgende dag in principe verdwenen,

Er worden 8 tot 24 spots geplaatst verdeeld over het hoornvlies. Het principe is dat de kromming van uw hoornvlies zodanig wordt veranderd door radiogolven dat de afwijking wordt opgeheven. Het hoornvlies krijgt een andere vorm waardoor het leeszicht verbetert

Conductieve Keratoplastie laat u beter lezen. Bij normale veroudering zal het lezen wel weer slechter worden, maar de reeds behaalde resultaten zullen aanwezig blijven. Een voorbeeld : Je bent 50 en hebt een afwijking van + 0,75, bijziend +2 Met CK zal men het dominante oog terugbrengen tot 0, een het andere oog brengen we naar -0,75. Alles kan nu zonder bril gelezen worden, in de toekomst kunnen de ogen weer verslechteren. Dit gebeurd dan vanaf de waarde na de CK behandeling.

Het Oog

Voordat u besluit uw ogen te laten laseren is het handig om te begrijpen hoe het menselijk oog is opgebouwd.  Hierdoor begrijpt u termen die uw behandelaar gebruikt, beter.

Netvlies (retina): Is de lichtgevoelige zenuwvezellaag welke de achterzijde van ons oog bekleed. Het netvlies ontvangt het licht en zet deze om in impulsen die via de optische zenuw naar de hersenen wordt gezonden.

Hoornvlies (cornea): Het transparante venster aan de voorzijde van ons oog waarover wij ons traanvocht knipperen. Het hoornvlies laat het licht toe in ons oog en buigt de lichtstralen af richting het netvlies.

Pupil: Het donkere gat in het midden van het regenboogvlies. De pupilopening bepaalt de hoeveelheid licht welke ons oog binnen komt.

Gele vlek (macula lutea): Is een klein gedeelte in het netvlies met een hoge concentratie van kleurgevoelige netvliescellen (kegeltjes). De gele vlek stelt ons in staat kleine details duidelijk waar te nemen.

Optische zenuw (nervus opticus): De optische zenuw verbindt het oog met de hersenen. De optische zenuw leidt de impulsen gevormd door het netvlies naar onze hersenen alwaar het beeld wordt geïnterpreteerd.

Glasachtig lichaam (corpus vitreum): Een helder gelei-achtige massa welke het middelste deel van ons oog opvult.

Ooglens (lens cristalina): Een heldere lens in het oog die de lichtstralen afbuigt naar het netvlies. De ooglens kan zich bollen waardoor de afbeelding van een voorwerp vlak vóór het oog scherp op het netvlies wordt afgebeeld (accommoderen).

Regenboogvlies (iris): Het fraai gekleurd vlies welke het binnenkomende licht regelt door de pupilopening te vormen.

 

Artisan Lenzen

De Artisan implantlens werd vele jaren geleden ontwikkeld ter vervanging van de eigen lens na een staar-operatie en wordt nog altijd voor dit doel gebruikt. Tijdens de behandeling wordt de eigen troebele lens uit het oog verwijderd en vervangen door een kunstlens. Het gebruik van deze lens is dus niet nieuw.

Relatief nieuw (sinds 1986) is de toepassing waarbij de eigen lens behouden blijft en de bijziendheid of verziendheid gecorrigeerd wordt door de toevoeging van de kunstlens.

Op basis van de resultaten van het Europese onderzoek naar de veiligheid en betrouwbaarheid van deze lens, hebben de oogartsen in Roosendaal gekozen voor de Artisan refractieve implantlens. De grote betrouwbaarheid, stabiliteit en veiligheid vormen de belangrijkste voordelen van de toepassing van deze kunstlenzen. De oogartsen in Roosendaal gebruiken de Artisan implantlens voor de correctie van bijziendheid tussen -5 en -23 dioptrie en verziendheid tussen +2 en +9 dioptrie.

De chirurgische techniek, artisan

De implantatie van een Artisan type lens kan onder plaatselijke verdoving of onder algehele narcose plaats vinden. Bij plaatselijke verdoving is een opname in het ziekenhuis niet nodig. De voorbereiding voor de operatie, de ingreep zelf en de instructie daarna zullen ongeveer 3 uur bedragen. Kiest u voor algehele narcose dan wordt u op de ochtend van de operatie opgenomen op het behandelcentrum van het Franciscus Ziekenhuis. U kunt echter dezelfde middag nog naar huis. De ingreep is eenvoudig en duurt slechts 30 minuten. Met een kleine incisie (sneetje) in de sclera (oogwit), net buiten het hoornvlies, wordt de kunstlens via een “tunneltje” in het oog gebracht. De natuurlijke lens blijft ongestoord in het oog. De kunstlens wordt voor de pupil gepositioneerd en aan de iris (regenboogvlies) gefixeerd met twee klemmetjes. De kunstlens zit dus voor de iris en de natuurlijke lens. De incisie wordt, zo nodig, met enkele hechtingen weer gesloten.

Om de natuurlijke vloeistofstroom in het oog op gang te houden, is het nodig dat een klein gaatje in de iris wordt gemaakt. Dit wordt meestal voor de operatie met een laser gedaan en duurt slechts een minuut of twee. Het kan ook tijdens de operatie op een chirurgische wijze geschieden.
Na de operatie wordt het oog afgeplakt, maar het oogverband is slechts voor enkele uren nodig. Het andere oog wordt meestal enkele weken later geopereerd. De oogartsen van de OMR willen zich er graag van overtuigen dat het eerste oog zich goed heeft hersteld, voor het tweede oog wordt geopereerd. In deze periode zult u wat hinder ondervinden van het verschil in sterkte tussen uw ogen. Na de operatie op het tweede oog is het evenwicht weer hersteld. De constructie van de lens is zodanig dat hij weer uit het oog verwijderd kan worden. De operatie is dus omkeerbaar. Desgewenst kan de oorspronkelijke situatie hersteld worden. Ook kan de lens vervangen worden als bijv. de bijziendheid is toegenomen of als er, op veel latere leeftijd, staar optreedt.